Kıyamet alâmetlerinden biri olan dabbetülarzın, vakti geldiğinde çıkacağına müminler olarak inanmak farzdır. Çünkü hakkında ayet vardır. Bu konuya kaynaklık yapan ayet ise, Neml Suresinin 82.ayetidir. Mealen “Söz verdiğimiz gün gelip…

İnsanlık tarihi boyunca çeşitli hastalıklarla karşılaşarak gelen insanoğlu, âhir zamanda hiç karşılaşmadığı hastalıklara dahi muhatap oldu. Onlardan biri de AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) hastalığıdır. Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu anlamına gelen kelimelerin…