Doğru İslâm’ın dosdoğru anlaşılması ve yaşanması misyonu ile ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancı içinde doğrudan Kur’an ve Sünnet referanslı bir hizmet akımıdır. İman hakikatlerine hizmet…

  Maddi ve manevi, dünyevî ve uhrevî hiç bir şey beklemeden, yapılan ibadet ve hizmetlerin yalnız Allah emrettiği için yapılması ve neticesinde de, Allah’ın rızasından başka hiç bir maksat ve…