Hz. Âdem (as) zamanından beri başlayıp devam edip gelen iman ve inkâr mücadelesi, İslâm dininin doğuşuyla en şiddetli ve dehşetli bir şekil almıştı. Mahiyetinden hiç bir şey kaybetmeyen bu mücadele,…

(Dünden devam) Allah’ı ve Hazret-i peygamberi (asm) inkâr esasına dayanan decalizm ve Süfyanizm cereyanları, iman ve Kur’an hakikatleri dersleriyle beli kırılıp âdileştiği ve bir şey yapamaz hale düşüp, vaziyeti muhafazaya…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri henüz çocuk yaşlarındayken , sarf ve nahiv ilmini öğrenmek için çevresindeki medreselere gider. Hocalarından biri, Nurs köyünden gelen talebelere ziyadesiyle ilgi gösterir, soğuk kış gecelerinde onların…

Avustralya’ya gelişimizin dördüncü günüydü. Pazar akşamı vakfın geniş ders salonu yine doluydu. Üst kattan kamera sistemiyle bayanlar alttaki dersi takip ediyorlardı. Vakıfta her akşam ders yapılıyordu. Böyle bir ülkede yaşayan…

Âhirzamanın hayat şartları ve teknolojinin getirdiği imkânlar, insanları şükürden ziyade şirke, Allah’a itaatten çok isyana sürüklüyor. İnsanlığın yuvarladığı bu manevi batağa dikkat çeken Bediüzzaman “Küre-i arzı bir köy şekline sokan…

Âhirzamanın din yıkıcıları olan deccal ve Süfyan ile, Hazret-i İsa (as) ve Mehdi mücadeleleri, Peygamberler tarihinde yapılan mücadelelerden farklı olmadı. Yetmiş sene süren dehşetli bir istibdat ve zulüm döneminden sonra,…

Asırlarca ümmetin dehşetinden Allah’a sığındığı âhirzaman şartlarında yaşıyoruz. Bu zamanda kolektif bir nefs-i emmâre insanlara  yüzlerce haram cihetlerden hücum ediyor. Mıknatıs gibi insanları kendisine çekiyor. Genel olarak insanlar da severek…

Sâdık bir rüyada kendini Ağrı Dağının altında merhum annesiyle beraber gören Bediüzzaman, birden o dağın patladığını ve dağlar büyüklüğündeki taşlarını dünyanın her tarafına dağıttığını müşahede eder. O dehşetli hal içindeyken,…

Tarih boyunca ümmetleri ve kavimleri peygamberler eliyle irşat edip hakka ve doğruya sevk eden Cenab-ı Hak, hikmeti gereği Hazret-i İsa’dan (as) sonra altı yüz sene bir peygamber göndermemiştir. Bu altı…

İslâm tarihine dikkatli bir gözle bakıldığında, peygamberlik nurunun mazide kalması ve dahilde meydana gelen manevi büyük tahribatlardan dolayı, İslâm toplumlarında ahlâk ve amel bakımından bozulmalar meydana geldiği görülecektir. Ancak geçmişte…