Ramazan Seydanoğlu Ağabey 1939 Urfa Siverek ilçesi doğumludur. Seydanoğlu aşiretine mensuptur. 1962 yılında memur olunca, Halil Ağabey diye bir Nur Talebesi marifetiyle Risale-i Nur eserlerini tanır. Urfa’nın Bozova ilçesine tayin…

Dünya hayatının bin bir çeşit hadiseleri ve sürekli değişen gündemleri arasında hiç değişmeyen tek hakikat, şüphesiz ölüm gerçeğidir. Genç ihtiyar, kadın erkek, sağlıklı ve hastalıklı ayırımı yapmadan aniden gelen ecel…

İnsanlara verilen sayısız istidat ve kabiliyetler ve kıymetli ömür sermayesi, ebedi ve daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Onu kazanmanın yolu,  bu dünya hayatındayken yapacağımız manevi ticaretle doğru orantılı olduğunu…

Varlıklar içinde seçkin ve müstesna bir yere sahip olan  Âdemoğullları, farkında olsun veya olmasın bir büyük yolculuğun yolcularıdır. Kendilerine verilen sayısız istidat ve kabiliyetlerinin sınırlandırılmamasından dolayı, bütün gücüyle ve hırsıyla…

Tahkiki ve gerçek bir iman şuurundan nasipsiz olmak insanları ne kadar âciz ve zavallı hale getiriyor? Halbuki, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim iki binden fazla ayet-i kerimeyle âhiretten ve insanların oraya…

(Dünden devam) İnsanlar hakiki bir bal yapmak değil, terkibinin ne olduğunu dahi bilememektedir. O şifalı balın, arının küçücük karnında yaratılması dahi ayrı bir mucizedir. Asr- ı Saadette bir zat Sevgili…

Diğer canlılardan farklı bir konumu olan insan, yapısı itibariyle heyecanlı bir fıtratta yaratılmıştır. Monoton ve sıradan bir hayat onu sıkar, bunaltır ve hayattan usandırır. Muhtelif haller üzerinde geçen bir hayat…

Yaratılışı nihayetsiz bir acizlik, fakirlik, noksan ve ihtiyaçlardan yoğrulan insan, tarih boyunca insan üstü İlâhi bir güce inanma ihtiyacını hissetmiştir. Üstesinden gelemediği dünyada meydana gelen dehşetli olaylar karşısında sonsuz bir…

Kâinatın nihayetsiz boşluğunda ve güneş sistemine bağlı olarak yüzen bir gemiyi andıran şirin bir gezegende yaşıyoruz. Dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türleri içinde çok farklı bir konuma sahip…

Cenab-ı Hakkın ilim, irade ve kudretiyle sonsuz maksatlar ve gayeler için yaratılan kâinat içinde, canlı varlıklara mesken olarak halk edilen dünyanın ayrı bir yeri ve değeri vardır. İnsan bedenine kıyasla…

Risale-i Nur tefsirlerinde ölüm gerçeğini en güzel bir tarzda izah eden Bediüzzaman Hazretleri, hayata nazaran korkunç ve ürkütücü olan ölümü âdeta sevdirmiştir. Meselâ: “En evvel, herkesi korkutan, en korkunç tevehhüm…

İstikbalden gelip hazır zamana uğrayarak maziye dökülen ve yine istikbale dönüşen zaman nehri içinde hayata gözlerini açan ve canlılar dünyasının en şerefli varlıkları olan insanlar; bir kervan gibi dünya misafirhanesine…

Bu geçici dünya hayatından sonra ebedi bir hayatın bizleri beklediğine nihayetsiz deliller vardır. Evet, anne karnındaki çocuğun, kendisine orada hiç lâzım olmayan el, ayak, göz, kulak gibi azalarının bulunması, bir…

Kâinatın yaratılışından beri akıp giden zaman nehrinde, mütemadiyen hayata ve ölüme mazhar olan canlılar âlemi, şirin bir gezegen olan dünya misafirhanesine doğarak geliyor, geçici bir hayattan sonra ölüme mazhar olarak…

Ramazan ayı içinde saklı olan ve Allah Resulünün (asm) “Son on günde ve hususan tek gecelerde arayın.” dediği Kadir Gecesi, bambaşka bir gecedir. Seksen üç senelik bir hayatta kazanılacak olan…

Yaklaşık olarak beş milyar yıllık ömrü olduğu hesaplanan ihtiyar dünyamız, ileride yeniden dirilişe mekân olacak büyük bir meydanın etrafında hiç yanlış yapmadan dönmeye devam ediyor. Onu döndüren Yüce Kudret, cin…

Dünyanın bütün ülkelerinde görülen Koronavirüs salgınında, ölenlerin sayısı bir milyona, görülen vak’a sayısı ise yirmi beş milyona yaklaştı. Dünya hayatının bütünüyle fâni olduğu insanlığın gözleri önüne serildi. Bizim ülkemizde de…

Kâinat onun için yaratılan hayat cevherini, yolda bulunmuş değersiz bir mal gibi zannederek onu gaflette, haram keyif ve eğlencelerde ve batakhanelerde geçirenlerin veya dinsizler cephesinde yer alarak, ellerindeki güçle din…

Bizlere verilen nihayetsiz istidat ve kabiliyetler ve ömür sermayesi, ebedi ve daimi bir saadetin temini için verilmiştir. Onu kazanmanın yolu, burada yapacağımız manevi ticaretle doğru orantılıdır. Ve dünya hayatını, âhiretin…

Varlıklar âleminde mümtaz  ve müstesna bir yere sahip olan Âdemoğulları, farkında olsun veya olmasın bir büyük yolculuğun yolcularıdır. Kendisine verilen istidat ve kabiliyetlere sınır konulmamasından dolayı, bütün gücü ve hırsıyla…

Mazinin en derin karanlık derelerinden, istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihen  ve kafile kafile arkasından bu aydınlık varlık âlemine gönderilen insanların, yolu üstünde kurulmuş bir pazar olan şu dünyanın,…

Şu kâinatın ve bütün âlemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hak, insanı mevcudat içinde en mükerrem ve en şerefli bir tarzda yaratarak, ona emsalsiz âzâ ve duygularla donatılmış bir vücut vermiştir. Geçici…

Toprak unsuru zahiri sebep olarak rızkın menşeidir. Cenab-ı Hakkın kudret ve rububiyet tecellilerine ve Hayy-ı Kayyum isimlerinin cilvelerine en uygun unsur topraktır. Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Kesif bir şeyin…

“Nasıl yaşadıysanız öyle ölür, nasıl öldüyseniz öylece dirilirsiniz.”buyuran Sevgili Peygamberimiz (asm), hem inananlara hem de dalâlet ehline çok büyük bir hakikati ders veriyor. Dinden uzak ve yabancı bir hayat sürenlerin…

Anne rahmindeki çocuğun, kendisine orada hiç lâzım olmayan el, ayak, göz, kulak gibi organlarının bulunması, bir başka âlemde yaşamaya namzet olduğunu gösterdiği gibi; insanın kâinatı kuşatan fikirleri ve ebedi saadetlerinin…