(Dünden devam) Amerika’ya gelince, zaten o Avrupa medeniyetinin bir uzantısıdır. Batı devletleri denildiği zaman, Avrupa, Amerika ve Avustralya buna dahildir. Çünkü, dayandığı temel değerleri ortaktır. Avrupa Birliğine üye olmak, İttihad-ı…

Yirminci asrı, acı, gözyaşı ve ızdıraplarla geride bırakan insanlık âlemi, yirmi birinci asrı bir barış asrı yapmak istiyor. Devletler ve milletler arasındaki uyuşmazlıkları ve devlet ile millet arasındaki çatışmaları, demokrasi…

Kıyamet alâmetlerinden olan güneşin batıdan doğmasını mecazi olarak da anlamak mümkündür. İslâm dini, insanlık âlemini manen aydınlatan bir güneş gibidir. İslâm, parlak bir güneş gibi Orta Doğudan doğdu. Asırlarca Asya,…