Bu dünya hayatında imtihandan geçirilen biz insanların, asıl kul olarak Allah’a karşı yaptığımız hatalarımız bizi endişelendirmeli ve en yakın bir zamanda ihmale dayalı hatalarımızı telâfi ederek, Allah’ın af ve mağfiretine…