Sonsuz gayeler ve nihayetsiz Rabbanî maksatlar için kâinat sarayının yaratılmasını irade eden Cenab-ı Hak, şuurlu varlıklar olan melekler ve cinlerin dışında, insan türünü yeryüzünde kendine halife tayin  etti. İlk insan…