İnsanlık tarihi büyük dâvâların ve o dâvâlar için hayatlarını ortaya koyanların örnekleriyle doludur. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazret-i Âdem (as) “Lâ ilâhe illallah” dâvâsının ilk dâvâ adamıydı. Ondan…