Meslekleri müspet harekete dayanan Nur Talebeleri, bahsi geçen sokak savaşlarına hiç bulaşmadılar. Bu yüzden sağcı gençler tarafından pasif olmakla suçlanıyorlardı. Nur Talebeleri, irşat ve tebliğ eksenli hizmetleriyle, nice sağcı ve…

Nur Talebelerinin Adalet Partisi lehindeki çalışmaları; yüz yıl önce Ruslara karşı fiilen savaşarak, onların payitaht merkezi olan İstanbul’a on üç kilometre kala durmalarını sağlayan, 12. asrın müceddidi Mevlâna Halid-i Bağdadi…