Kıyamet alâmetlerinden olan âhirzamandaki çeşitli fitnelerin telkih ve aşılamasıyla, özellikle hem büyük deccal komünizmin, hem İslâm deccalı olan Süfyanizmin yaptığı maddi ve manevi tahribatların etkisiyle; kalpleri yaralanan, imanları zedelenen insanlık,…