Erhamürrahimin olan Cenab-ı Hak, rahmetiyle bütün âlemleri kuşattığı gibi, yeryüzünde yarattığı mahlukatın tamamına, o rahmetinden bir merhamet ve şefkat hissi vermiştir. Özellikle insanî ve hayvanî validelerde bu his çok açık…

İnsana verilen merhamet hissi, İlâhi merhametin bir cilvesidir. Elbette Allah’ın merhametinden fazla merhamet etmemek ve Allah Resulünün (asm) şefkatinden ileri geçmemek gerektir. Aksi takdirde o merhamet, merhamet değildir. Dengesini kaybetmiş…