İnsana verilen merhamet hissi, İlâhi merhametin bir cilvesidir. Elbette Allah’ın merhametinden fazla merhamet etmemek ve Allah Resulünün (asm) şefkatinden ileri geçmemek gerektir. Aksi takdirde o merhamet, merhamet değildir. Dengesini kaybetmiş…