Bediüzzaman Hazretlerinin mealen söylediği gibi, eşyanın icadında bir merdivenin basamakları gibi, neticenin gerçekleşmesi için bir çok sebepler vardır. Meselâ; bir ekmeğin vücuda gelmesi için tarla, harman, değirmen ve fırın gibi…