Kurutulmuş özlü çamurdan bedenine şekil verilen ve sonra ruh üflenilen ilk insan Hazret-i Adem (as) annesiz ve babasız yaratılmıştır. Kur’an’da misali Hazret-i Adem’in yaratılışına benzetilen Hazret-i İsa (as) ise, babasız…