Aziz Üstadım! Sizin bâki âlemlere göç etmenizden sonra, Risale-i Nur’un meslek ve meşrep prensiplerinden taviz vermeden hizmetlerine devam eden talebeleriniz, bu dâvâyı ve iman hizmetini sürdürdüler. Ancak sizin başınıza gelen…