Tanzimat dönemi ile yüzünü Batıya döndüren Osmanlı Devletinin genç aydınlarının başlattığı hürriyet hareketleri, nihayet 1876 yılında 1. Meşrutiyetin ilanıyla ilk meyvesini verir. Fakat, bir yıl sonra patlak veren ve tarihimizde…