Nur Talebelerinin Adalet Partisi lehindeki çalışmaları; yüz yıl önce Ruslara karşı fiilen savaşarak, onların payitaht merkezi olan İstanbul’a on üç kilometre kala durmalarını sağlayan, 12. asrın müceddidi Mevlâna Halid-i Bağdadi…