(Dünden devam) Daha ilerideki başka bir tepede ise, Fetret Devrindeki taht kavgalarına son veren ve dağılan birliği yeniden toparlayarak devlete çeki düzen veren ve böylece Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu olan…