Hayat

SONRA GELECEK O ZAT…

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde istikbalde gelecek olaylar ve önemli şahıslar, imtihan sırrı gereği müphem ve muğlak bırakıldığı gibi, Risale-i Nur Külliyatında da buna benzer bir takım meseleler yine aynı hikmete binâen müphem bırakılmıştır.

Çünkü, din bir tecrübedir. Tâ ki, elmas gibi yüksek ruhlar ile, kömür gibi sefil ruhlar birbirinden ayrılsın. Bu bakımdan, akla kapıyı açmak, fakat ihtiyar ve iradeyi elden almamak imtihan ve tecrübede bir esastır.

“Şark tarafından bir nur zuhur edecek, bütün bid’alar zulümatını dağıtacak. Biz o nuranî çiçeklere zemin hazır ediyoruz.” Veya “Bir asır sonra gelecek o zat, şimdi gelse de, harekatını siyasî cereyanlara kaptırmamak için, hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum.”gibi bazı ifadeler vardır ki, dikkatli ve hikmetli bir gözle bakmaya ihtiyaç hissettirir. Nur Külliyatının çeşitli yerlerine serpiştirilmiş olan bu kabil beyanlar, bir bütünlük içinde ele alınmalı ve ona göre muhakeme edilmelidir. Yoksa yanılma ihtimali kuvvetlidir.

“Eğer Mehdi acele edip gelse, baş göz üstüne hemen gelmeli. Zira, güzel bir zemin mümeyya ve mümehhed (hazır) oldu. Güzel çiçekler baharda vücudpezir olur. Zannettiğiniz gibi çirkin değildir..”diyen Bediüzzaman, Münâzarât isimli eserinde “Ben acele ettim kışta geldim, sizler cennetâsâ bir baharda geleceksiniz..”demektedir. Evet, hikmet de böyle söylemeyi gerektirmektedir. Zira, deccal ve Süfyan gelip din cihetinde yıkılacak başka bir şey bırakmayacak şekilde tahribat yaptıkları ve Allah’ı ve Peygamberi inkâr etmeyi kendilerine esas yaptıkları bir sırada, Mehdi gelip tamir vazifesini ifa etmeli ki, Mehdi olduğu anlaşılsın. Yoksa ortalık düzeldikten sonra gelmesinin bir anlamı olmaz.

Bediüzzaman o büyük zâtın üç önemli vazifesi olacağını, bunların da iman hizmeti, şer’i hükümleri icra ve tatbik ve İttihad-ı İslâm üzerinden İsevî ruhanileriyle ittifak edip, din-i islâm’a hizmet olarak özetliyor. Sonra gelecek o zât ifadelerinden anlaşılan bir şahıs değil, şahs-ı manevidir. Zira, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisi, bahsi geçen vazifelerin üçünü birden bir şekilde temsil ediyor.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları

Reklam

Yorum Yap