SOLUNUM MUCİZESİ
Tefekkür

SOLUNUM MUCİZESİ

Yunus Emre “İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Bu nice okumaktır?”der. Geniş dairelerdeki olayların cazibedarlığından dolayı, insanın kendi vücudundaki harika olayları düşünmeye vakti bile olmuyor. Halbuki, enfüsî tefekkür, insanı manen Allah’a daha çabuk yaklaştıran ve imanını kuvvetlendiren bir özelliğe sahiptir.

Vücudumuzun bütün organlarındaki faaliyetler insanı hayrette bırakır. Onlardan biri de solunum sistemimizdir. 32. Sözde ilim ile imanı birleştirerek bu konuyu anlatan Bediüzzaman Hazretleri, bize örnek bir model göstermektedir. Solunum sistemi, kabaca nefes borusu, bronşlar, bronşçuklar ve akciğerden meydana getirilmiştir. Ağız ve burun yoluyla nefes borusundan içeri giren hava akciğerlere gider. Hava , azot ve oksijenden meydana getirilmiştir. Allah, oksijen ile karbon atomlarına kimyevi aşk denilen şiddetli bir münasebet vermiştir. O iki element birbirine yakın oldukları zaman hemen birleşirler ve karbondioksit halini alırlar. Toplar damarlarla kalbe taşınan ve oradan akciğerlere pompalanan kirlenmiş kandaki karbon maddesi, solunum yoluyla aldığımız havadaki oksijenle akciğerlerdeki hava keseciklerinde buluştukları zaman birleşirler. Bu birleşmeyle kandaki karbon maddesi alındığı için hem kan temizlenmiş olur hem vücut ısısı temin edilmiş olur hem de kirlenmiş hava dışarı atılırken ağızda kelime meyveleri verir. Şu Yüce Kudretin yaptığı mucize işe bakın! Aynı anda kaç tane iş gördürüyor? Yaptığı sanatında insanı hayretler içinde bırakan Allah, her türlü noksanlıklardan münezzehtir.

Vücut ısısı normalde her insanda 36’5 derecedir. Karbonla Oksijen ayrı ayrı iken iki ayrı hareketi vardır. Birleşerek karbondioksit olduklarında tek harekete dönüşürler. Bir hareket açığa çıkar. İşte o açığa çıkan hareket, İlâhi bir kanunla vücut ısısına kaynaklık eder. Evet, insan kendisini bilse ve tanısa, elbette Rabbini de tanır ve Ona iman ederek emir ve yasaklarına itaat eder. İnsana yakışan da odur.

(www.asyanur.info)

 

Reklam

Yorum Yap