Siyaset

SİYASETTE ÖLÇÜ

Siyaset, insan topluluklarını idare etmek sanatının adıdır. Peygamberlerin, velilerin ve âlimlerin siyaseti olduğu gibi, devletlerin ve hükümetlerin de siyaseti vardır. Ancak, her şeyin müspeti ve menfisi olduğu gibi, siyasetin de hem müspet hem de menfî olanı vardır.

Menfaat üzerine dönen siyasetin canavar olduğunu söyleyen Bediüzzaman, son müceddit olması hasebiyle birçok vazifelerle muvazzaf olduğu için, siyasetle de ilgilenmiş ve bu konuda eserler telif etmiştir. Mensuplarını içtimâi ve siyasi meselelerde başkalarına muhtaç etmemek, kıyamete kadar geçerli olacak temel ölçüleri beyan etmiştir.

Eski Said tâbir ettiği dönemde aktif siyasetle meşgul olan Bediüzzaman, müspet mânâda siyaseti dine dost ve hizmetkâr etmeye çalışmış ve orta bir yol takip etmiştir. Bir kısım siyasilerin, siyaseti dinsizliğe âlet etmesine ve diğer bir kısmının da dini siyasete âlet etmesine mukabil, Bediüzzaman’ın ifrat ve tefritten uzak, siyaseti müspet mânâda dine dost ve hizmetkâr etmeye çalışması gerçekten çok önemli bir çizgidir.

Cumhuriyet mahkemeleri tarafından defalarca dini siyasete âlet etmek ithamıyla muhakeme edilen Bediüzzaman’ın, bu meselede  hep berat etmesi ve isnat edilen suçla, kanunlar çerçevesinde mahkum edilememesi çok dikkat çekici bir noktadır.

“Siyasetten ve şeytandan Allah’a sığınırım.”sözünü prensip yapan Bediüzzaman’ın, şerrinden Allah’a sığındığını ifade ettiği siyaset, menfi siyasettir. Yani; siyaset ve tarafgirlik namına ortaya çıkan, dini tekeline alıp, kendine taraftar olmayanları din dışı göstermeye çalışan, böylece büyük bir ekseriyette din aleyhtarlığı meylini uyandıran ve kendine yardım eden bir şeytan olsa onu melek gören, muhalif olan melek olsa onu şeytan gösteren, menfi bir siyaset anlayışının hem vatana, hem millete, hem de İslâm dinine çok zararlar verdiğini nazara vermiş oluyor.

Bu tespitlerinden dolayıdır ki “Sebil-ür Reşat ve Büyük Doğu gibi mücahitler, iman hakikatlerini ehl-i dalâlete karşı müdafaa ettikleri için, onlarla iman cihetinde dost ve kardeşiz, fakat siyaset noktasında değil.”deme ihtiyacını hissetmiş ve kendi hizmet tarzının farkını ortaya koymuştur. Bu noktaları nazar-ı dikkate almak ve gereğini yapmak lazımdır.

asyanur.info     samicebeci.net

 

Reklam

Yorum Yap