İnsan Ve Toplum

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

İleri demokrasilerin uygulandığı devletlerde, toplumun genel eğilimleri ve kamuoyu dikkate alınır. Sivil toplum kuruluşlarının talep ve isteklerine öncelik verilir. Böylece, Bediüzzaman’ın “Zaman, cemaat zamanıdır. Cemaatten çıkan bir şahs-ı manevi hükmeder.” gerçeği tahakkuk eder.

Bununla beraber, demokrasi rejimi başı boşluk değildir. Şahıslar ve kuruluşlar istediği gibi hareket edemezler. Kanun ve nizam hâkimiyeti demokrasilerde bir esastır. Bundan dolayı her şey belli kurallara bağlanmıştır. Meselâ; Aile kurumunu korumak için, “Aile bir erkek ve kadından meydana gelir,” diyerek, bunu kanunla koruma altına alır. Aile kurumunu tahrip etmeyi amaçlayan ve netice veren LGBT gibi fıtrata aykırı şeyleri reddeder.

Biz, devlet ve milletçe henüz tam ve ileri bir demokrasiye ulaşamadığımız için, hem korumakla mecbur olduğunu zannettiği resmi bir ideolojisi bulunduğundan, bahsi geçen demokratik uygulamalar da yarım yamalak olmaktadır. Ülkenin güvenlik güçleri tamamen sivil idarenin emrine girmediği ve resmi ideoloji hâlâ devam ettiği için işler birbirine karışmaktadır. Yetki kargaşası içinde bir çok problemler birbirini takip etmektedir.

Seneler önce Tokat ilimize gittik. Ulusal Demokrat Sendikalar Konfederasyonunun dâvetlisi idik. Ali Şevki Erek ve konfederasyon başkanı Kamil Bey de oradaydı.Yapılan konuşmalarda, bizzat kanun koyucu tarafından verilen sıkıntıların boyutları anlatıldığı zaman, demokrasinin henüz neresinde olduğumuz daha iyi anlaşılıyordu.

Biz de, gerçek demokrasinin ne olduğunu, hak ve hürriyetlerimizi elde etmek için daha neler yapmamız lâzım geldiğini anlatmaya çalıştık. Bir hayli faydalı bir sunum olmuştu. Bu vesileyle, bu çalışmada emeği geçen herkesi yürekten  tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

asyanur.info  samcebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap