Hayat

ŞİDDETLİ İMTİHANLAR

Geçmişte vukua gelen bir çok imtihanları aşarak bu günlere gelmiş olmak, bundan sonra da aynı başarıyı muhakkak göstereceğiz, anlamına gelmez.

Hadis-i şeriflerin beyanına göre “İhlâs sahipleri de her zaman büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.” Bu yüzden, Cenab-ı Hak hepimizi rahmetiyle tehlikeye düşmekten muhafaza etsin. Çünkü, olaylar esnasında zıtlaşmalar ve tarafgirlikler meydana gelirse, insanın bakış açısı değişir, hüsn-ü zan yerine su-i zan öne çıkar, her şeye bir kulp takılır ve her yapılan işe yanlış bir yorum yapılır. Etrafındakileri korumak adına, iman ve insafla bağdaşmayacak ağır ithamlara kadar iş dayanır. Vicdanen yanlış yapıldığının farkında olunduğu halde, dışarıya karşı demogoji ve cerbezeli fikirlerle ne kadar haklı ve doğru yolda olunduğu ispatlanmaya çalışılır. Hataya düşülmüş olabileceği asla kabul edilmez. İhlâs kırılınca menfi hisler galeyana gelir. Muhakeme dengesi bozulur. Konuşma adabı tahrip olur. Yüksek perdeden konuşarak ve bağırarak haklı olduğunu gösterme hastalığı öne çıkar. Eğer şahsî nüfuzu varsa, onu kullanmakta hiç beis görmez. Başkalarını batırmak için çırpındıkça, kendisi batar. Zarar verdikçe, kendisi de zarar görür. Muhalif kabul ettiklerini nazardan düşürmeye çalıştıkça, kendisi de nazardan düşer. Bir zamanlar melek gibi görülen böyle insanlar, tanınmayacak bir hale gelir. İnsanın havsalası almaz ve şaşkınlık içinde kalınır.

Böyle zamanlarda, duygularımızı öne çıkarmamak ve insaf ölçülerini aşan tenkitlerle  bu duruma gelen insanları yerden yere vurmamak lâzımdır. “Eden bulur.”kaidesi unutulmamalıdır. Çünkü, Bediüzzaman’ın dediği gibi “Asıl hüner, kardeşini fena gördüğü zaman onu terk etmek değil, daha şiddetli bir muhabbetle onu kurtarmaya çalışır.” Fakat, her şeye rağmen gidene de bir şey yapmak mümkün değildir.

“Benim ümmetimin ekseriyeti yanlışta ittifak etmez.”hadis-i şerifine  riayetle birlikte, ferdî ve cemaatî imtihanlarda, daima nefis muhasebesi yapmayı unutmamak en hayatî ve vazgeçilmez prensip olmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap