Hayat

ŞEYTANIN ARKADAŞLARI

Cin şeytanlarının yanı sıra, şeytanlaşmış ve şeytanın vazifesini gören insan suretinde şeytanlar da vardır. Hak yola sırt dönen ve sair insanları da yoldan çıkarmaya çalışan ve insanların nefsanî ve şehvanî duygularını tahrik ederek, cin şeytanlarının arkasına düşüren insan suretindeki şeytanlar, cin şeytanlarından daha tehlikelidirler.

Zira, engerek yılanı gibi etrafını zehirlemeye çalışan bu uğursuz varlıklar, kendilerini insanlığın faydasına çalıştığını çok rahatlıkla göstermeyi başarmaktadırlar Dünyanın cazip şeyleri ile insanları kolaylıkla aldatmaktadırlar.

Böylelerin iç yüzlerini deşifre eden Bediüzzaman Hazretleri, onlar hakkında şu tespitleri yapmaktadır: “Evet, insanı dünyaya çağıran esbap çoktur. Başta nefis ve hevası ve ihtiyaç ve havassı ve duyguları ve şeytanı, dünyanın suri tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok dâileri (çağırıcıları) var. Halbuki, bâki olan âhirete ve uzun hayat-ı ebediyeye dâvet eden azdır. Eğer, sende zerre miktar bu bîçare millete karşı hamiyet varsa ve uluvv-ü himmetten dem vurduğun yalan olmazsa, hayat-ı bâkiyeye dâvet eden azlara imdat etmek lâzım gelir. Yoksa, o az dâileri susturup çoklara yardım etsen, şeytana arkadaş olursun.” (Lem’alar s. 126)

Evet, dünyevi hayatın eğlence ve haram keyiflerini bir nevi din gibi algılayıp, yaşantısı hiç bir dine uymayıp nefis ve şeytana tâbi olan zihniyet mensupları, kelimenin tam anlamıyla şeytana arkadaşlık yapıyorlar. Allah’a tapmayarak ibadetten kaçanların ilâhı, elbette nefis ve şeytandan başkası değildir. Ancak, Allah’a ve dine savaş açanların varacağı en son hedef, dünya ve âhirette hüsran ve mağlubiyetten başka bir şey değildir. Asıl galibiyet ise, Allah’ın ve Onun dinine bağlı kalan ihlâslı müminlerindir. Zira, ayete göre akıbet takva sahibi olanlarındır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap