İslam ve Kur'an

ŞEYTANIN ARKADAŞLARI- 1

Cenab-ı Hak tarafından insanın mahiyetine ekilen istidat ve kabiliyet tohumlarının gelişmesi ve inkişaf etmesi için, nefis ve şeytan insana musallat edilmiştir.

Nefis ve şeytan insan için en büyük iki düşmandır. Zira, biri içeriden, diğeri dışarıdan sürekli Allah’ın emir ve yasaklarına muhalefet ettirerek, insanı ebedi cehenneme yuvarlamaya çalışırlar.

Yaratılış hikmeti nokta-i nazarından bakıldığı zaman, nefis ve şeytanın yaratılması çok cihetlerle rahmet ve nimettir. Şayet, insanın imtihanına vesile olmak için onlar yaratılmamış olsalardı, insanın makamı melekler gibi sabit kalacak, bundan dolayı da insan nev’ini yaratmaya gerek kalmayacaktı.

Nefis ve şeytan insanın manevi terakkisinin zembereğidir. Dinin getirdiği emir ve yasaklara muhatap olan insanoğlu, nefis ve şeytanla yaptığı mücadele ve muharebeler sonucu, insan nev’ini şereflendiren enbiya ve evliya yıldızlarını kazanmış, ancak haşerât nev’inden bir kısım kâfir ve münafıkları kaybetmiştir. Elmas gibi değerli salih insanların kazanılması, kömür derecesinde değersiz ve sayı bakımından çoğunluktaki kâfirlerin kaybedilmesini hiçe indirdiği için, hikmet-i İlâhi şeytanların vücudunu icap ettirmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de mümin kullarını sürekli ikaz eden, nefis ve şeytanın şerrinden Kendisine sığınılmasını isteyen Hak Tealâ, rahmetini, inayetini, elçilerini ve semavi kitaplarını müminlerin arkasına yığmıştır. Sünnet-i Seniyeye uymak, Kur’an’daki emir ve yasaklara itaat en güzel ve sağlam bir kale ve sığınaktır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap