Risale-i Nur Hizmeti

SEVGİ VE İLGİNİN DAYANILMAZ CAZİBESİ- 2

(Dünden devam)

Keza; bir cemaate mensup fertler arasında mutlaka ve hakiki anlamda muhabbet olmalıdır. Aksi takdirde ve çeşitli sebeplerle sevgi ve ilgi zedelenmişse, zamanla nefret tohumlarının yeşillenmesiyle, araya soğuk rüzgârlar girer ve belli bir zamandan sonra da ihtilaf ve ayrılık uçurumlarına düşmek tehlikesi söz konusu olur.

Bahsi geçen bu misallerden söylemek istediğimiz şudur: Muhabbet, sevgi, ilgi her şeyin başıdır. Özellikle bir hakikate gönül vermiş dâvâ adamlarında, bulunması gereken en öncelikli vasıfların başında bunlar gelmektedir. Kâinatın Efendisi (asm), etrafından pervane gibi dönen ve “Anam, babam sana feda olsun ya Resülullah!” diyen sahabelerini bu vasıflarla kazandı. Onun yolundan giden bütün büyük zatlar da, hep bu vasıfları öne çıkardı.

Asrın manevi sahibi ve son müceddit olan Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri de, talebelerine hep sevgi ve ilgi gösterdi. “Aziz, sıddık, sebatkâr, fedakâr ve sarsılmaz kardeşlerim!” diyerek, hep onlarla iftihar etti. Böylece, yüz binlerce talebesi meydana geldi.

Üniversite kayıtlarının yapıldığı şu günlerde, Anadolu’nun her tarafından farklı alışkanlık ve geleneklere sahip olan nice gençler müracaata bulunuyor. Bizim hizmet merkezlerimizde kalmak istediğini söylüyor. Eğer, samimi bir sevgi ve ilgiyle, okula başlamasından bitimine kadar onlara hizmet eder ve ufak tefek kusurlarına müsamaha ve hoşgörü ile bakılırsa, onlar da vatanperver birer dâvâ adamı olup, kendinden sonra gelenlere hizmet edeceklerdir.

Bu hususta, hayatını vakfetmiş hizmet elemanlarına çok iş düşüyor. Bizden ne görürlerse aynısını icra ve tatbik edeceklerdir. Bu kudsi hizmetin sevabı da çok, vebali de çok olduğu hatırdan hiç çıkarılmamalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube- Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap