İman ve İbadet

ŞERİAT NEDİR?- 2

(Dünden devam)

Tahkiki bir iman şuurundan yoksun, sadece nüfus kâğıdı Müslümanlığı ile iktifa eden ve inandığı dinin icaplarını yerine getirmekte ihmal gösteren ve hayat olarak onu kendi dünyasında yaşamayan fertlerden meydana gelen bir topluma, kuvvet kullanarak veya siyaset yoluyla dini dayatmaya kalkmak, hem din adına baskıyı netice verir ve hem de geçici olur.

Din adına neticesi şüpheli olan bir yola girmektense, iman hakikatlerini umuma ders verip uzun vadeli bir çalışmayla, milletin yüzde altmış-yetmişi, dinini nefsinde  inanarak yaşayan bir toplum meydana getirilse ve gönül rızasıyla kabul ederek yaşanan şeriatın yüzde doksan dokuzunun yanında, yüzde birlik olan hukuk kısmı da zamanla ilave edilse daha fıtri ve daha kalıcı olur. Kimseyi münafık durumuna düşürmeden ve benimsenerek yaşanan bir İslâm dini kıyamete kadar bâki kalır.

Evet, şeriat denilen İslâm dini başka bir yere gitmemiş ki, onun gelmesi için beklentiye girmeye ihtiyaç olsun. Sadece şeriatın bazı hükümleri muvakkaten tatile uğramış. Namaz, oruç, zekât, Hac ibadetleri, fertleri ve milleti ilgilendiren şeriatın hükümleri içimizde ve bizimle beraber. Onu yaşayacak fertleri yetiştirmek de şuurlu Müslümanlara düşüyor.

Evet, iman, hayat ve şeriat silsilesini takip edecek fıtrî bir tarza ve İslâmî hizmetlere ihtiyaç var. Ters bir metot ile hareket edenler, dinin esaslarına  muhalif dayatmacı bir metot ile toplumun dinden soğumasına sebep olur. İslâm dininin böyle zorlama bir usule ihtiyacı yok ve müsaadesi de yok.

İşte, merhum Bediüzzaman Hazretlerinin hizmet modeli, âhirzamanın iman cihetinden harap edilmiş fertlerini, iman hakikatleri dersleriyle manevi olarak tedavi edip, şeriatın yüzde doksan dokuz kısmını yaşayacak hale getirmek suretiyle en doğru, en kalıcı, en fıtri ve en İslâmi bir yol takip etmiş. İslâm dinine samimi olarak hizmet etmek isteyenlerin, Bediüzzaman Hazretlerinin bu metodundan alacağı çok dersler vardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap