Hayat

SEKÜLER BİR HAYATIN FELÂKETİ

Semavî dinlere sırtını dönen, Allah’ı ve âhireti inkâr edip, nefis ve şeytanın peşine düşerek yalnız bu dünya hayatını düşünen, hedonizm denilen bedenî zevklerin her türlüsünü elde etmek için, insanı hayvanlık mertebesine sürükleyen Batı medeniyeti, insanlığa mutsuzluktan başka bir şey vermedi.

Maddi imkânların zirvesinde olan Batı toplumlarının içine düştükleri dehşetli manzara, onların içler acısı hallerini apaçık gösteriyor. Maddi olarak her şeyi elde etmesine rağmen, yine de mutlu olamadıkları için intihar olaylarının çok ileri safhalara ulaşması, aklı başında olan insanları kara kara düşündürüyor.

Batı toplumlarında seküler hayat denilen dünyevileşme hastalığı tam bir felâkettir. Zira, Allah’ı ve âhireti inkâr eden böyle insanlar ölümü inkâr edememekte ve ona karşı bir çare de bulamadıklarından, dünyaları bir zindan hükmünde olmaktadır. Sahip oldukları ne varsa ve ne kadar çoksa, onların çektiği azabı daha fazla şiddetlendirmektedir. Böyle bir azabı hissetmemek için ya eğlencelerle kendilerini avutmakta, ya madde bağımlısı haline gelmekte veyahut dayanamayıp intihar yolunu tercih etmekteler.

Batı toplumlarında had safhada olan bu acı manzara, komünizm çökmesine rağmen insanlığı kasıp kavuruyor. Bir sel gibi dünyayı istila ediyor. Kültür emperyalizmi denilen ve çok dehşetli olan bu musibetten İslâm dünyası da nasibini aldı. Ayet lisanıyla “Onlar, seve seve ve  bildiği halde âhiret hayatı üzerine dünyayı tercih ederler.”tehdidine mazhar oldu. Ehl-i iman olanlar, dünya ve âhiret dengesi içinde bu dehşetli belâya karşı mutlaka bir çare bulmak zorundadırlar.

Bediüzzaman Hazretleri o çareyi bulanların başında geliyor. Bakın ne diyor: “Bu acip asrın, bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyânın tiryak misal ilaçlarının nâşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Ve onun metin, sarsılmaz, sebatkâr, hâlis, sâdık, fedakâr şakirtleri mukavamet ederler. Öyle ise, her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadâkatle, tam metânet ve ciddi ihlâs ve tam itimat ile ona yapışmak lâzım ki, o acip hastalığın tesirinden kurtulsun.” (Kastamonu Lâhikası)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap