Hayat

ŞEFKAT DUYGUSU

Diğer canlılardan farklı olarak yüksek bir fıtratta yaratılan insanın mahiyetine, Cenab-ı Hak sayılamayacak kadar duygular ve manevi cihazlar koymuştur.

Maddi bedeni itibariyle ve istidatlarına sınır konulmaması sebebiyle , melekleri bile geri bırakabilecek ve Cennetin en yüksek makamlarına çıkabilecek bir yapıya sahip olan insan; fıtratına yerleştirilen kabiliyetleri veriliş maksadının aksine kullanmakla şeytanları bile geçecek ve Cehennemin en altına inecek bir özelliğe sahiptir.

Kâinatın hadsiz fezasında ve nihayetsiz bir boşlukta döndürülen ve güneşe bağlı bir imtihan meydanı olarak kurulan dünya gezegenindeki insanlar, mahiyetlerindeki istidat ve kabiliyetleri yerli yerinde kullanarak, onları Cehennem kapılarını açacak değil, ebedi saadet kapılarını fethedecek bir surette değerlendirmek için yaratılmışlardır.

İşte, insana verilen bu hadsiz manevi cihazlar ve duygular içinde en mühimlerinden biri de, şüphesiz şefkat duygusudur. Cenab-ı Hakkın, Rahman ve Rahim isimlerine  ulaşmaya en emin ve en kısa bir yol olan şefkat yolu, rahmet yoludur.

Şefkat duygusunun her şeyi kaplaması ve önemli olmasındandır ki, şefkat kahramanı olan asın manevi sahibi olan Bediüzzaman, onu mesleğinin dört esasından biri kabul etmiştir. Acz, fakr tefekkür ve şefkat, Risale-i Nur mesleğinin temel taşlarındandır.

Cenab-ı Hakkın, Vedud ismine mazhar olan bir kısım ehl-i hakikat, azami mertebede o ismin cilveleriyle Allah’a bakarlar. Aşk hissi onlarda hükmeder. Muhabbet her cihette galebe çalar. Her şeyi sevdiğine feda eder.

Halbuki, Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi “Şefkat, aşk ve muhabbetten daha keskin, parlak, ulvî ve nezihtir ve makam-ı nübüvvete lâyıktır.”

“Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, gök ehli de size merhamet etsin. Merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez.”mealindeki hadisler, şefkat ve merhametin ehemmiyet derecesini nazara vermektedir.

“Yaratılanı hoş gördük, Yaratan’dan ötürü.”diyen Yunus Emre de derin mânâlara işaret etmektedir. Cenab-ı Hak, şefkat ve merhamet duygularımızı ziyade etsin, âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap