İnsan Ve Toplum

ŞAHSİ VE UMUMİ HUKUKLAR-2

(Dünden devam)

Kısaca özetlemeye çalıştığımız hakikatleri, Mektubat adındaki eserinde veciz bir tarzda izah eden Bediüzzaman Hazretleri şu yorumu yapmaktadır: “Nasıl hukuk-u şahsiye ve bir nevi Hukukullah sayılan hukuk-u umumiye namiyle iki nevi hukuk var. Öyle de, mesail-i şer’iyede bir kısım mesail, eşhasa (şahıslara) taalluk eder. Bir kısmı umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki; onlara Şeair-i İslâmiye tabir edilir. Bu şeairin umuma taalluku cihetiyle umum onda hissedardır. Umumun rızası olmazsa, onlara ilişmek, umumun hukukuna tecavüzdür. O şeairin en cüz’isi (Sünnet kabilinden bir meselesi) en büyük bir mesele hükmünde nazar-ı ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya umum âlem-i İslâma taalluk ettiği gibi, Asr-ı Saadetten şimdiye kadar bütün eazım-ı İslâmın (İslâm büyüklerinin) bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya, tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler, düşünsünler ki, ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar. Ve zerre miktar şuurları varsa, titresinler.”

Evet, bu izahlarla koskoca bir milletin ve umum âlem-i İslâmın hukukunu çiğneyenlerin âhiretteki akıbetlerinin ne kadar dehşetli olacağı kolayca anlaşılır.

Aynı şekilde, bir cemaate ait ve bütün bir cemaat fertlerinin teker teker üzerinde hakkı bulunduğu vakıf mallarını bir şahsın zimmetine geçirmesi ve çeşitli hilelerle gasp etmesi de, dehşetli bir zulüm ve haksızlıktır. “Aldanan, aldatandır.” hadis-i şerifine göre, asıl aldanan kişinin kendisidir. Çünkü, bir zamanlar yerin üstünde olanlar, yarın yerin altında olacak ve herkesin üzerinde hakkı olan malların hesabını vermekle meşgul olacaktır. Devlet malı da öyledir. Zira, onda tüyü bitmemiş yetimlerin bile hakkı vardır. Kul hakkı ise, affı mümkün olmayan haklardandır. Bu itibarla, devlet malını deniz görenler ve çeşitli hilelerle onu elde edenler düşünsünler ki, diğer âlemde başlarını ne kadar büyük bir belaya sokuyorlar!

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap