Hayat

SAHABELERDEKİ FEDAKÂRLIK RUHU

Büyük dâvâlar, büyük gayretler ve büyük fedakârlıklarla devam eder, bekâ bulur, kuvvet kazanır ve lâyık olduğu yere yükselir.

İslâm tarihi incelendiği zaman, Asr-ı Saadet başta olmak üzere, her zaman ve zeminde İslâm’ın yükselişi, mensuplarının gösterdiği büyük gayret ve fedakârlıkla doğru orantılı olmuştur. Sahabelerin fedakârlık vasıfları, hamiyet ve gayret özellikleri o asırda bir defa yaşanmış, bir daha öylesinin emsaline rastlanılmamıştır.

Hasan-ı Basrî Hazretleri talebelerine Sahabelerin özelliklerini anlatırken ağlar ve “Siz sahabeleri görseydiniz, ‘Bunlar deli mi?’derdiniz. Onlar da sizi görseydi ‘Acaba bunlar Müslüman mı?’derlerdi, diye onları anlatırmış.

Gerçekten, Hazret-i Ebubekir (r.a.), Abdurrahman bin Afv (r.a.), Osman-ı Zinnureyn (r.a.) ve emsallerinin maddi ve manevi fedakârlıkları; Hazret-i Ali (r.a.), Halid bin Velid (r.a.), Sa’d İbn-i Ebi Vakkas (r.a.) ve diğerlerinin cesaret ve kahramanlıkları ve bütün Sahabelerin ayrı ayrı meziyet ve vasıfları, kendilerinden sonra gelen bütün ümmete örnek olmuş ve kıyamete kadar da örnek olmaya devam edecektir. Allah, onların hepsinden ebediyen razı olsun, âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap