SADÂKAT VASFI
Hayat

SADÂKAT VASFI

Risale-i Nur mesleğinde sadâkat vasfı çok önemli bir yer tutar. Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey “Sadâkat kelimesinin lügat karşılığı çok kısadır. O, ancak yaşanmakla anlaşılır.”demesi çok anlamlıdır.

Miraç Gecesinin sabahında Miraç mucizesini Kureyş reislerine haber veren Sevgili Peygamberimizi (asm) hepsi yalanladılar. Hazret-i Ebubekir’e (r.a.) bu hadiseyi söyledikleri zaman “Bunu O mu söylüyor? Eğer O söylüyorsa mutlaka doğrudur. Vallahi O, bana bundan daha garip şeyleri söylüyor da, ben yine Onu tasdik ediyorum.”diyerek, tereddütsüz tasdik etmiş ve sıddık unvanını almıştır.

Yine Zübeyir Ağabey “Ehl-i imanın imtihanı bir, bizim imtihanımız ikidir. Bediüzzaman’ın mesleğine sadâkat da diğer imtihanımızdır. Meslekten ayrılmak, meslekî dalâlettir.”demesi çok dikkat çekicidir. “Yol iki görünüyor. Cadde-i kübra-yı Kur’aniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var.”diyen Bediüzzaman bu hakikati teyit ediyor.

Hizmetkârlarından Bayram Yüksel Ağabey ve diğer ağabeylere mesleğinden ayrılmamak için Kur’an’a el bastırarak yemin ettiren Bediüzzaman “Eğer, Şeyh Abdülkadir Geylâni gelse ve dese. ‘Ya Said! Mesleğinden parmak ucu kadar taviz ver, milyonlarca talebelerin olacak ve bu sıkıntıları çekmeyeceksin.’ O mübarek üstadımın elini öpeceğim fakat mesleğimden zerre kadar tavizi yine vermeyeceğim.”

Evet, mesleğe sadâkat işte böyle bir şeydir. İman cihetiyle problemi olmayan Nur Talebelerinin, mesleğe sadâkat noktasındaki imtihanları çok dikkat edilmesi gereken temel konulardır.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap