İslam ve Kur'an

RUH İLE CÜZ’İ İRADE BAĞLANTISI- 2

(Dünden devam)

Yer, gök ve dağların yüklenmekten korktukları büyük bir emaneti yüklenerek, yeryüzünde Allah’ın halifesi ünvanına sahip olan insanın bu makama getirilmesi, ruhuna takılan ve ene ile tabir edilen manevi bir cihazdan dolayıdır.

Ene denilen benlik cihazı, kendisine verilen ölçüler vasıtasıyla mukayese yaparak, Yüce Allah’ı tanımak ve iman ederek ibadet etmek için verilmiş bir emanettir. Hem hayra hem de şerre bakan cihetleri bulunan benlik duygusu, veriliş gayesine uygun hareket ederse emanete riayet, aksine hareket ederse o emanete hıyanet etmiş olur.

Ene denilen cihazın en temel özelliği, cüz’i irade olarak tanımlanan bir tercih hakkının olmasıdır. Yüce Allah, insanın cüz’i iradesini serbest ve hür bırakmıştır. Bütün semâvi kutsal kitaplarında hayrı ve şerri ve onların âhiret âlemindeki cennet ve cehennem gibi neticelerini bildirdikten sonra, inanmaya ve ibadete zorlamamış ve peygamberlerin bile vazifesinin sadece tebliğ ve duyurmak olduğunu ferman etmiştir.

“Peygambere düşen sadece tebliğdir.” ayeti bu hakikati izah eder. Peygamber Efendimizin (asm) amcası Ebu Talib’in imana gelmesi hususundaki aşırı istek ve gayreti için ayet inmiş ve  “Sen sevdiklerine hidayet vermezsin, ancak Allah dilediğine hidayet verir.” ikazı yapılmıştır. Hidayet ve iman nimetini yaratan ve kulun kalbine aşılayan Yüce Allah’dır. Ancak, kul cüz’i iradesiyle iman ve hidayeti istemeden ve müşteri olmadan Allah hidayet nasip etmez. Kulun cüz’i iradesiyle imana müşteri ve talip olması şart kılınmıştır. Bu itibarla, iman nimetinden nasibi olmamış insanların kusuru kendilerine aittir. Suçu kadere atmak, kader anlayışı ile kat’iyen bağdaşmaz.

Evet, henüz ruhlar âleminde iken “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” hitab-ı İlâhisine muhatap olan ve “Evet, Sen bizim Rabbimizsin.” diye cevap veren ruhların, bu ezelî anlaşmaya sadık kalınıp kalınmayacağını belirlemek için açılan bu imtihan dünyasında, kendisine verilen cüz’i irade ile insan ruhu hakikati bulmalı, dünya ve âhiret saadetine kavuşmalıdır. Cüz’i iradenin kötüye kullanılması, sahibinin ebedi azaba düşmesine sebep olur. Bu durumda, kusur ve kabahat yalnız ve yalnız insanın kendisine aittir. Hiç bir cihetle Allah’dan şikâyet etmeye hakkı yoktur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap