İslam ve Kur'an

RUH İLE CÜZ’İ İRADE BAĞLANTISI- 1

Görünen ve görünmeyen bütün âlemleriyle kâinatı nihayetsiz gayeler, maksat ve hedefler  için yaratan Yüce Allah, emirlerine itaat halinde olan meleklerin yanı sıra, hem itaat hem de isyan etmeye müsait bir yapıda olan insanları da yarattı.

İnsan, tıpkı melekler gibi akıl, idrak ve şuur sahibi olarak yaratılmıştır. Melekler, nurdan yaratılmış bedensiz nurâni varlıklardır. Yemek içmek gibi bir durumları yoktur. Ne emredilmişse onunla meşguldürler. Cinler de bedensiz varlıklardır. Ancak, onlar Rahman Suresinde haber verildiği gibi dumansız yalın ateşten yaratılmışlardır. Akıl ve anlayış nimeti onlarda da vardır. Fakat cinler, insanlar gibi bu dünyada imtihan edildiklerinden, bazıları iman eder mümin cinlerden olur, bazıları da isyan eder kâfir cinlerden olur. Cinlerin inkâr edenleri şeytanlardır. Kıyamet sonrası cennet ve cehennem, cinler ve insanlarla doldurulacaktır.

Mahlukat içinde çok farklı bir yeri ve değeri olan insanların yaratılışında, elbette Yüce Allah’ın sayısız gaye ve hikmetleri vardır. Bakara Suresinin 30. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle haber verir: “Hani Rabbin meleklere ‘Yeryüzünde emirlerimi yerine getirip varlıklar üzerinde tasarrufta bulunacak bir halife yaratacağım.’ buyurduğunda, melekler şöyle demişlerdi: ‘Yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökecek birilerini mi yaratacaksın? Halbuki biz Seni hamd ile tespih eder, Seni her türlü noksandan yüksek tutarız.’ Allah ise ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ buyurmuştu.”

İlk insan olan Hazreti- Adem’e (as) eşyanın bütün isimlerini Yüce Allah öğrettikten sonra, meleklere eşyanın isimlerini söylemesini istedi. Onlar da özür beyan ettiler ve “Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur.” dediler. Hazret-i Adem (as) ise, bütün eşyanın isimlerini saydı ve meleklere üstün kılındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Yüce Allah meleklere “Ademe secde edin!” diye emretti. Azâzil adındaki iblis bundan kaçındı, secde etmeyi kibrine yediremeyerek emre isyan etti ve böylece kâfirlerden oldu. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap