İman ve İbadet

RUH İLE BEDEN İLİŞKİSİ- 2

(Dünden devam)

Ruh ile beden arasında çok büyük bir ilişki vardır. Ruh heyecanlandığı zaman kan yüzüne hücum eder, korktuğu zaman tüyleri diken diken olur ve soğuk terler boşanır. Ruhun inançsızlık veya ibadetsizlikten kaynaklanan gerginliği günümüzde stres denilen yaygın bir hastalığı netice vermiştir. Onun için fiziksel olarak çok ilginç hastalıklar ortaya çıkmıştır. Ruhun dengesini kaybetmesi, bedenin de işleyiş dengesini bozmuştur. Avrupa’da diş doktorlarının fazla iş yapamayıp, psikolog denilen ruh doktorlarının işlerinin çoğalması, çağımız insanının genel tablosunu ortaya koymaktadır.

Ülkemizde bir psikologa gitmek garip karşılanmaktadır. Halbuki, akıl dengesi yerinde olduğu halde, nice insanların ruhî tedaviye muhtaç olduğu açık bir gerçektir. Bedenî hastalıklar için her türlü tedbiri alan ve bedeninin güzelliğini korumak maksadıyla tahminlerin çok üzerinde paralar harcayan insanların ruhlarını ihmal etmesi ve sanki yok farz etmesi ne kadar acâip ve garip bir durumdur! Halbuki, insanın en çok değer vereceği ve korumak için gayret göstereceği varlığı ruhudur.

Ruh sağlığının ve beden rahatlığının en temel faktörü, sağlam bir iman ve devamlı bir ibadet alışkanlığıdır. Dünyaya niçin gönderildiğini ve gönderenin kim olduğunu bilen ve ölüm sonrasında olacakların farkında olarak gereklerini yerine getiren bir insan, hem ruhen stresten uzak bir ruh sağlığına, hem de bedenen bir rahatlığa kavuşur. Adını bile yeni duymaya başladığımız nice hastalıklar onlardan uzaktır.

Evet, ruh ile beden arasında böylesine çok ciddi bir ilişki ve bağlantı vardır. Dünya ve âhirette ruh ve beden sağlığını isteyenler, iman ve ibadet üzere hayatlarını tanzim edip gereğini yerine getirmelidirler. Bunun başka bir çaresi de görünmemektedir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

 

Reklam

Yorum Yap