İman ve İbadet

RUH İLE BEDEN İLİŞKİSİ- 1

Emir âleminden gelen, başına şuur takılan ve canlı bir kanun olan ruh, insanın en önemli varlığıdır. Akıl, kalp, sır, vicdan ve hayal gibi vasıflar; görmek, işitmek, koklamak, tatmak ve konuşmak gibi bütün sıfatlar hep ruha aittir. Ancak, ruh bu özelliklerini bedendeki organlar vasıtasıyla icra eder.

Bediüzzaman Hazretlerinin beyan ettiği gibi: “Göz bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder.” Bu dünya hayatında iken ruhun nasıl görmek için göze ihtiyacı vardır ve bir sebeple göz kapandığı zaman göremez hale geliyorsa, aynı şekilde işitmek için kulağa, konuşmak için dile, düşünmek için beyne ve yürümek için ayaklara ihtiyacı vardır.

İnsan ruhu, beden içinde misafir olarak kaldığı sürece beden ruhun emrindedir. Ruh nasıl isterse, organlarını o istikamette kullanır. Ancak, insan bedenini harika bir sistemle yaratan Cenab-ı Hak, bir kısım organları ruhun iradesinin dışında bırakmıştır. Otonom sistem denilen beyin ve kalp, akciğer ve karaciğer, bağırsaklar ve böbrekler ve daha bunlar gibi nice organlar irademiz dışında çalışırlar.

Meselâ; göz kapaklarımız bizi dinlemez. Allah’ın iradesinden gelen bir emirle açılır ve kapanır. Böylece, gözlerimiz tertemiz olarak korunmuş olur. Diğer organlarımızın da büyük bir bölümünün bu tarzda çalışmasından istifade ederek hayatımız devam eder. Bizim sorumluluk alanımıza bunların çalışması girmez. İnsan, ancak iradesiyle yaptığı işlerden sorumlu tutulur.

Meselâ; dilini yaratılış maksadının dışında kullanarak onu yalan, gıybet ve küfürlü sözlerde kullanmak veya gözünü haram olan şeylere bakmakta istimal etmek, sahibini sorumluluk altına sokar. Çünkü, burada irade söz konusudur. Bütün uzuvlarımız ve organlarımız bizlere emanettir. Sahibi ise Cenab-ı Haktır. Emanet olarak verilen bir şey, emaneti verenin rızasının dışında kullanılamaz.

Meselâ; insan nasıl gözünü kör etmek için çıkaramazsa, onu mânen kör etmek hükmünde olan harama bakamaz. İradesiyle bilerek bakarsa, insan o zaman sorumluluk altına girer. Mahşer Günü, ağızların mühürlenip ellerin konuşturulacağı ve yaptıklarına ayakların şahit tutulacağını Kur’an ayetlerinin haber vermesi bu hakikatlere işaret eder. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap