Risale-i Nur Hizmeti

RİSALE-İ NUR’UN GÖZÜYLE BAKMAK- 2

23 Mart 1960 yılında Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatından sonra da, karanlık mahfiller her türlü fitne ve tuzakları kullandılar. Ancak, Bediüzzaman’ın “Kâinata değişmem.” dediği merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin idareci tavırları, meşveret ruhunu tesis etmesi ve şahs-ı maneviyi hâkim kılmasıyla, fitneler büyük ölçüde en az zararla atlatıldı.

“Sadece Risale-i Nur okumak cemaatin birlik ve beraberliğini temin için yetmez. Lâhana yaprağı kadar da olsa günlük bir gazete çıkarmamız lâzım.” demesi meşhurdur. Günlük Yeni Asya gazetesinin çıkarılması bu fikirden doğdu. Yarım asırdır  gazetemiz bu misyonu devam ettiriyor. “Kardeşim Kutlular! Sen problemlerin kökünü kazımak istiyorsun. Bu mümkün değil. Burası imtihan dünyasıdır. Problemlerin biri biter diğeri başlar, o biter öbürü başlar, bu böyle kıyamete kadar devam eder gider.” demesini de unutmamak lâzımdır.

Tamir çok zor, tahrip ise çok kolay olmasından dolayı, karanlık mahfillerin fitne ve ihtilâf çıkarmasının önünü almak kolay değildir. Hem baş döndürücü bir hızla gelişen ve değişen olayların ve imtihanların iyice incelmesi cihetiyle, doğruyu bulmak da zorlaşıp, cemaatin ve toplumun şaşırmasına sebep olmaktadır.

Böyle zamanlarda çareyi gösteren Bediüzzaman Hazretleri “Risale-i Nur’un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkülât ziyadeleşse, kudsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şevkle hareket etmektir. Çünkü, başkaların füturu ve çekilmesi, ehl-i himmetin şevkini, gayretini ziyadeleştirmeye  sebeptir. Zira, gidenlerin vazifelerini de bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidir.” demektedir.

Bu itibarla, sivri sinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, bizim şevkimiz asla kırılmamalı ve kudsi hizmetimizi her şeye rağmen devam ettirmeliyiz. Dâvâ adamlığı da bunu gerektirmektedir, vesselâm.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap