Hayat

RİSALE-İ NUR’DA ÇOCUK GERÇEĞİ

Hayatı boyunca çocuklara ve gençlere ziyadesiyle değer veren Bediüzzaman Hazretleri, Gençlik Rehberi eseriyle onlara ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Çocuklar için de ehemmiyetli gerçeklere işaret etmiş ve bu konunun ihmale gelmeyeceğini belirtmiştir.

“Risale-i Nur’un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta masum çocuklardır. Çünkü, bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imani alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir. O halde, o çocuk dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi belâ olur. Ahirette de onlara şefaatçi değil, belki dâvâcı olur. ‘Neden imanımı terbiye-i İslâmiye ile kurtarmadınız?’ İşte, bu hakikate binaen, en bahtiyar çocuklar onlardır ki, Risale-i Nur dairesine girip, dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defter-i âmâline vefatlarından sonra hasenat yazdırmakla ve âhirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlât olurlar.” (Emirdağ lahikası s.42)

Kâinat boşluk kabul etmez. Bizim boş bıraktığımız yeri ya sokak veya televizyon ve emsali şeyler dolduracaktır. Buna binaen, Risale-i Nur hakikatleriyle başkaların imanını kurtarmak ve muhafaza etmekle vazifeli olan Nur Talebeleri, en evvel kendi çocuklarına şefkatle eğilmeli ve onların imanlarını Kur’an hakikatleriyle terbiye etmelidir. Geleceğimizin teminatı, yarınların büyükleri ve iman hizmetinin temel enerji kaynağı olan çocuklarımız ve gençlerimiz, hepimizin göz bebeğidir.

“Kendi çocuklarımız ne halde?”diye sorduğumuz zaman, olumlu cevap verebiliyorsak iyi yoldayız demektir. Değilse, hemen kolları sıvayıp, zararın neresinden dönülürse kârdır mantığıyla hareket edip, geleceğimizi kurtarmaya bakmalıyız.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

 

Reklam

Yorum Yap