Risale-i Nur Hizmeti

RİSALE-İ NUR OKUMA USULLERİ

Kur’an-ı kerim’in kırk cihetle mucize özelliklerinden biri olan usandırmamak keyfiyeti, onun bu zamanda harika bir tefsiri olan Nur Risalelerine de yansımıştır. Bir ömür boyu okunduğu halde, her defasında sanki yeni okunuyormuş gibi bir tatlılık verir.

Zira, Nur Risaleleri kuru bir bilgi yığını değildir. Onlar, ekmek gibi, hava gibi, su gibi ruhun ve kalbin temel gıdasıdır. Doğrudan doğruya iman hakikatleridir. Sünuhat-ı kalbiye ve ilhama dayalıdır. Risalelerdeki kelimeler âdeta canlıdır. Bediüzzaman, sayfaların arasından sanki okuyanla konuşur gibidir. Onun için “hangi Risaleyi okusanız, dellâl-ı Kur’an olan Said’le bizzat görüşürsünüz. Risale- Nur okumak, benimle şahsen görüşmekten size on defa daha fazla menfaat verir..”demektedir.

Nur Risalelerini okumakta müzakereli olarak yapılan ihtisas derlerinin ayrı bir yeri vardır. Külliyatı bir kaç defa bitirmiş ve belli bir alt yapısı olan arkadaş grubuyla Muhakemat, Münâzarât, Hutbe-i Şamiye, Beyanat ve Tenvirler, Ene ve Zerre, kader Risalesi ve emsali müzakere gerektiren mevzuları birlikte okumak ve satır aralarına nüfuz etmek ayrı bir güzellik ve feyiz kaynağıdır. Onun için ayrılan zaman, en değerlendirilmiş sevaplı vakitlerdir. bunun manevi lezzetini, birlikte olunan kardeşlerle fiilen hissedip yaşayanlar bilir.

Ev sohbetlerinin tadı da çok farklıdır. Konu komşu, hısım ve akrabaların da rahatlıkla dâvet edilip katılım sağlandığı bu ortamlar, Çok yeni insanların fayda gördüğü Asr-ı Saadetteki Hazret-i Erkam’ın (r.a.) evi gibidir. Hazret-i Erkam’ın evi âdeta bir okul gibiydi. Sahabelerin eğitimi ve yetişmeleri orada gerçekleşti. Sevgili Peygamberimiz (asm) gelen ayetleri tebliğ edip izah ediyor ve Sahabelerin imanını orada kuvvetleştiriyordu. Konu seçerek veya kitap takip ederek yapılan ev sohbetleri onun devamı mahiyetindedir.

Umumi olarak yapılan kalabalık Nur dersleri de önemli bir usuldür. Yeni ve eski herkesin katıldığı bu dersler, daha genele hitap eder. Bu derslerde ne Risaleleri düz okuyup geçmek, ne de vaaz veya konferans verir gibi çok açıklama yapılmaz. İfrat ve tefritten uzak orta bir yol takip edilir. Her cümleye bir izah yapılmaz. İhtiyaç olduğu zaman, yine Risale-i Nur’un başka bir yerinden bağlantı kurarak açıklama yapılır. Çünkü, Risale-i Nur’un hocas yine Risale-i Nur’dur. Dînî veya fenni bilgilerin verilmesi çerez kabilindendir. Yapılan dersler başka malumatlarla boğdurulmaz. En önemlisi ise, ders yapacak olanların önceden hazırlanması ve dersi bizzat kendine yaparak diğerleri ile paylaşılmasıdır. Dikkatlerin şahsa değil, kitaba yöneltimesinin de ayrı bir ehemmiyeti vardır.

asyanur.info  samicebeci.net  YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap