Risale-i Nur Hizmeti

RİSALE-İ NUR MESLEĞİNİN ORİJİNAL KİMLİĞİ- 2

(Dünden devam)

İçinde demokratik değerleri barındıran dindar bir cumhuriyete, din adına sahip çıkan Nur mesleği ve mensupları, her türlü istibdat ve dikta yönetimlerine ilmen ve fikren karşı çıkar. Milletin birliğini ve vatanın bölünmez bütünlüğünü her zaman ve zeminde savunur. Asâyiş ve emniyetin, huzur ve güvenin sağlanmasında yardımcı olmayı esas alır.

Medeniyetin bütün güzelliklerine taraftar, teknolojik gelişmelere ve müspet olan bütün modern yeniliklere açık olan Nur mesleği, medeniyetin sefâhet, ahlâksızlık ve bütün menfiliklerine karşıdır.

Nur hareketinin en temel hizmet mekânlarından olan Nur dershaneleri ve oradan yetişen insanlar, yukarıda bahsi geçen Nur mesleğinin orijinal karakterinin en birinci takipçileridir. Teknik imkânların ve yeni vasıtaların her birisiyle, doğru İslâm’ın ve İslâm’a lâyık doğruluğun delâllığını yaparlar. Zira, Bediüzzaman’ın dediği gibi “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celp etmekle olur.”

Evet, Asr-ı Saadetten günümüze yansıyan ve Sahabe mesleğinin bir cilvesini taşıyan ve tahkiki iman dersleriyle bütün insanlığın hem dünya hem de âhiret saadetlerini kazandırmayı hedefleyen Nur Hareketi, kendine has ve başkalarıyla kıyaslanmayacak orijinal bir kimliğe sahiptir. Ne klasik olanlar ve ne de modernlik onun yüksek eteğine ulaşamaz. Bu orijinal kimlik, Allah’ın izniyle kıyamete kadar mutlaka asıl kimliğini koruyacaktır, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube- Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap