Bediüzzaman Said Nursi

RİSALE-İ NUR HAREKETİ- 1

Reklam

Semavi kitaplar içinde mümtaz ve müstesna bir yeri olan Kur’an-ı Kerim, vahye dayalı en son kutsal kitap olması hasebiyle, kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyacına cevap verecek bir muhtevada indirilmiştir.

Her asra bakan bir yüzü ve mesajı bulunan Kur’an, o asrın manevi sahipleri olan mücedditler tarafından yorumlanmış, İslâm’ın aslı ve ruhu aynen korunmakla birlikte getirilen yeni yorumlar sayesinde, sanki Kur’an yeni nazil olmuş gibi taze bir heyecan dalgası uyandırılarak, Müslümanların dinlerine daha sıkı bağlanmaları sağlanmıştır.

Diğer semavi kutsal kitaplarda i’caz damgası olmadığından ve Kur’an gibi her asra bakan dersleri bulunmadığından ve zamanla ihtiyaca cevap veremez duruma geldiklerinden içlerine insan sözü karıştırılmış, böylece tahrif edilerek tanınmaz bir hale gelmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim, üzerinde i’caz damgası taşıdığından, hasetçi Yahudiler tarafından tahrif edilmeye çok çalışıldığı halde muvaffak olunamamış, nasıl nazil olduysa, olduğu gibi orijinal haliyle günümüze kadar gelmiş ve öyle de devam edecektir. Zira, onun koruyucusu bizzat Cenab-ı Haktır. “Onu biz indirdik ve yine biz koruyacağız.” ayetiyle taahhüt altına alınmıştır.

“Ümmetimin fesada uğradığı her yüz yıl başında, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden bir müceddid-i din gönderecektir.” hadis-i şerifine  mazhar olan asrın imamları, yaşadıkları asrın insanlarının manevi ihtiyaçlarına, Kur’an eczahanesinden ilaçlar sundukları ve dinde tecdit vazifesini ifa ettikleri gibi; 20. asrın başlarında manevi cihad meydanına atılan ve telif ettiği Risale-i Nur tefsirleriyle, Kur’an’ın bu çağa bakan mesajlarını en güzel bir şekilde yorumlayıp ispat ve izah eden Bediüzzaman Hazretleri de, bu asrın ve gelen istikbalin insanlarını tenvir ve irşat edecek bir tecdit hareketini gerçekleştirmiştir. (Devamı yarın)

asyanur.info samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap