Risale-i Nur Hizmeti

RİSALE-İ NUR EĞİTİMİ- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Reklam

(Dünden devam)

Bediüzzaman Hazretlerinin nazarında kuru kalabalıklar değil, kaliteli dâvâ adamları öneliydi. Çok yüksek manevi bir makamda olduğu halde, imana hizmetkârlığı tercih ediyor ve bütün nazarları Risale-i Nurlara yönlendiriyordu. Çünkü, bâki hakikatler fâni şahıslara bina edilemezdi.

“Hakikat-i ihlâs, benim için şan-ü şerefe ve maddi ve manevi rütbelere vesile olabilen şeylerden beni men ediyor. Hizmet-i Nuriyeye gerçi büyük zarar olur, fakat, kemiyet keyfiyete nispeten ehemmiyetsiz olduğundan, hâlis bir hâdim olarak, hakikat-ı ihlâsla, her şeyin fevkinde hakaik-ı imaniyeyi on adama ders vermek, büyük bir kutbiyetle binler adamı irşat etmekten daha ehemmiyetli görüyorum. Çünkü, o on adam, tam o hakikati her şeyin fevkinde gördüklerinden, sebat edip, o çekirdekler hükmünde olan kalpleri, birer ağaç olabilirler. Fakat, binler adam, dünyadan ve felsefeden gelen şüpheler ve vesveselerle, o kutbun derslerini ‘Hususi makamından ve hususi hissiyatından  geliyor’ nazarıyla bakıp, mağlup olarak dağılabilirler. Bu mana için hizmetkârlığı, makamatlara tercih ediyorum.” (Emirdağ Lâhikası s. 142) diyen Bediüzzaman, bu hakikati hayatına ve mesleğine prensip edinmişti.

Kars ve Erzurum ziyaretlerinden sonra, İstanbul’daki Eğitim Merkezine gitmiştim. Çünkü, Şaban Döğen kardeşimizin vefat etmesinden sonra, bu merkezde nübüvvet konusunun işlenmesine devam edilmesi gerekiyordu. Verilen vazife çok önemliydi. Çünkü, Kur’an-ı Kerimin takip ettiği dört maksattan birisi de nübüvvet konusuydu.

Eğitim Merkezinde, on iki genç eğitim alıyordu. Kudsi bir dâvâya hayatını vakfetmenin kararlılığı, bu genç kardeşlerin gözlerinden okunuyordu. Bütün duygularıyla derse odaklanmışlardı. Devletin memuru olmak yerine, son müceddidin fedaisi olmayı her şeyin üstünde gören bu dâvâ adamlarını yürekten tebrik ediyoruz. Hizmetin ve cemaatin göz bebeği gibi değer verdiği böyle dâvâ adamlarının sayısını, Cenab-ı Hakkın çoğaltmasını niyaz ediyoruz.

Vazife verildiği hizmet mahallerinde, gizli bir kutup gibi ehl-i imana nokta-i istinat olan bu iman fedaileri, geleceğimizin teminatıdır. Verilen bilgiye göre, sayısı erkeklerden fazla olan bayan vakıf adayları da çok önemliydi.

İki gün boyunca, nübüvvet konusunu, meslek ve meşrebimizin temel esaslarını paylaştığımız bu gençleri, Rabbimizin son nefese kadar ihlâs, sadâkat, tesanüt ve istikamet üzerinde istihdam etmesini temenni ve dua ediyoruz. Onların hepsine binler maşaallah ve bârekellah..

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap