Risale-i Nur Hizmeti

RİSALE-İ NUR EĞİTİMİ- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Risale-i Nur eserleri, asırlarca beklenen ve yolu gözlenen büyük bir zatın ve âhirzamanın son mücedidinin telif ettiği bir tefsirdir. İlhama dayalı ve vehbi bir ilmin mahsulüydü. İradeyle ve istemekle elde edilecek bir netice değildi. Bediüzzaman Hazretlerine ihsan edilmişti.

Böyle bir eser bekleniyordu. İslâm dinini ve sünnet-i seniyeyi yeniden ihya etmek ve tahrip edilen değerlerimizi tamir etmek için herkes bir şeyler yapmanın gayretindeydi. Merhum Mehmet Akif “O nuru gönder İlâhi asırlar oldu yeter./ Bunaldı milletin âfâkı bir sabah ister.” diyerek, bu beklentiye tercümanlık yapıyordu.

Bediüzzaman, sistematik bir tahsil yapmamıştı. En ciddi tahsili üç ay sürmüştü. Fakat, bu üç ay içinde on beş senede tahsil edilebilen seksen cilt kitabı okuyup ezberlemiş, bunun yanında asr-ı hâzırın fennî ve felsefî kitaplarını da okumuştu. Hatta, mantık ve matematik üzerine kitaplar da telif etmişti. Orta çağ bataklığına saplanmış bir medrese hocası değil, modern zamanların hocası olmuştu.

İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi bir imamdı.Dinde tecdit vazifesini hakkıyla gerçekleştirmişti. Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar uzun bir çalışmayla elde edilebilecek bir neticeye, kırk dakikada ulaştıracak bir yol ve metodu Kur’an-ı Kerim’den bulmuştu.

Bediüzzaman, bir aksiyon ve icraat adamıydı. İlim ile icraatı birlikte yürütüyordu. Modern bir eğitimciydi. Son zamanlarda keşfedilen ve en verimli metot olan sual cevap tarzındaki bir eğitim ve öğretimi yüz sene önce hayata geçirmişti. Eserlerinde hep sual cevap tarzını takip ediyordu.

  1. Dünya savaşı öncesinde  kaldığı Van ilinde “Şu Akdamar Adasında on yıl kalsam ve elli adam yetiştirsem, onlarla manen dünyanın fethini gerçekleştiririm.” diyordu. Kaderin garip bir tecellisidir ki, çeşitli sebepler altında ve haksız olarak sürgün edildiği Barla nahiyesi, onun için Akdamar adasının vazifesini gördü. On seneye yakın kaldığı Barla ve Isparta’da yetiştirdiği kırk elli adamla kudsi dâvâsının  temellerini attı. Her türlü tehlikeye göğüs geren ve cihan sarsılsa dâvâsından vazgeçmeyen o kuvvetli iman ve Kur’an fedailerinin sadâkat ve sebatı, bu gün dünyanın bütün kıt’a ve devletlerinde kök saldı. Risale-i Nurlar, yetmişe yakın dünya diline tercüme edildi. Milyonlarca insan tarafından okunur ve yayılır hale geldi. (Devamı yarın)
  2.   asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)
Reklam

Yorum Yap