Siyaset

RESMİ İDEOLOJİ VE SOSYAL BARIŞ

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi bir ideolojisi vardır. Kemalizm olarak tarif edilen ve bir şahsın görüş ve düşünceleri, devlete ve anayasaya hâkim kılınmıştır. Bunların değiştirilmesi dahi teklif edilememektedir. Hür ve demokrat olmayı hedefine koymuş bir ülkede böyle bir şeyin olması olacak şey değil!

Emniyet güçleri ve özellikle silahlı kuvvetler, ilke ve inkılaplar denilen resmi ideolojinin teminatı olarak kendini görmektedir. Demokratik bir ülke olma iddiasındaki Türkiye’de bu görüntü hüzün verici bir durumdur.

“Asker neferatı siyasete karışmaz.”diyen ve Yeniçerilerin menfi durumlarını örnek gösteren Bediüzzaman’ın bu tespiti ne kadar yerindedir. Kışlaya siyaset girmemelidir. Silahlı kuvvetler bir siyasi parti gibi, beğenmediği iktidarlara karşı olumsuz bir tavır takınamaz. Siyasi polemiklere âlet ve vesile olamaz. Laîk-antilâik veya İslâmcılar ve karşıtları gibi kutuplaşmalara katkıda bulunamaz.

Dünya genelinde hürriyet ve demokrasi rüzgârları eserken ve dikta idareleri demokrasi lehine teker teker çökerken, nasıl olsa er ya da geç baskıcı idareler gidecek ve yerini gerçekten hür ve demokrat bir Türkiye’ye bırakacaktır. Böyle bir süreçte, demokrat kimliğe sahip olan bütün kişi ve kuruluşların katkıda bulunması en tabii ve doğru olan bir vazifedir.

Bu millet sarık ve cübbesini çamura atan, sokak ortasında zorla kadınların çarşafını yırtan yabancı askerlerin süngüsünü çok gördü, yine de boyun eğmedi. Benzer şeyleri kendi polisinden, jandarmasından ve sair emniyet güçlerinden görürse, orada sosyal barış olur mu?

Bin yıldan beri Kur’an’a, imana ve İslâm’a şanla, şerefle hizmet veren böylesine asil ve necip bir millete ağır gelecek uygulamalar yapılmaz ve taşkınlık yapmaya zorlanılmaz. Bu millet, öyle yapanlara kalben küser ve geçmişte olduğu gibi pasif direnişe geçer. Fakat, kat’iyen kendi devletine ve güvenlik güçlerine menfi bir harekete girmez. Zira bilir ki, dahilde hareket menfi bir tarzda olmaz. Müspet bir tarzda manevi tahribatı, manevi ihlâs sırrıyla ve ilim yoluyla tamir şeklinde olur.

Hülâsa; sosyal barışı temin etmekte, herkes gibi emniyet güçlerine de çok vazife düşüyor.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap