Hayat

REKABET HİSSİ

Kudsî bir hizmet etrafında kenetlenerek, yüksek gayelere yürüyen toplulukların ahengini ve intizamını bozan mühim sebeplerden biri de rekabet hissidir.

Lügatte kıskanmak, başkalarından ileri geçmeye çalışmak ve benzerleriyle üstünlük yarışına çıkmak gibi nahoş mânâları olan rekabet, dînî hizmetlerle meşgul olan insanların en önemli tehlikesidir. Bütün hedefi Allah’ın rızasını kazanmak olması gereken dâvâ adamlarının âleminde, hakikat-ı halde rekabet duygusu olmamalıdır. Fakat pratiğe bakıldığı zaman, nice şahısların rekabet duygusundan kurtulamadığı görülür.

Bediüzzaman, hizmet esnasında bir makama çokların namzet olduğunu, maddi ve manevi her bir ücrete çok ellerin uzanabildiğini ve o noktadan müzâhame (sıkıntı) ve rekabet meydana geldiğini, böylece ittifak yerine ihtilafların doğduğunu söyler. Görüldüğü gibi, rekabet bir noktaya çok gözler dikilmesinden ve bir menfaate çok eller uzanmasından ileri geliyor.

Bir başka sebebin de, çok sevap hırsı ve âhirete ait vazifedeki kanaatsizlik cihetinden geldiğini öğreniyoruz. Yani “Bu sevabı ben kazanayım, bu insanları ben irşat edeyim, benim sözümü dinlesinler.”diye, karşısındaki hakiki kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir zata karşı rekabetkârâne vaziyet alır.” Halbuki “Âhirete ait olan âmâl-i salihada rekabet olamaz, kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden ya kendi riyakârdır, amel-i saliha ile dünyevî neticeleri arıyor. Veyahut sâdık cahildir ki, a’mâl-i saliha nereye baktığını bilmiyor ve âmâl-i salihanın ruhu, esası ihlâs olduğunu derk etmiyor (anlamıyor).” (İhlâs Risalesi)

Kaderin sevkiyle bir araya gelen ve yüksek bir gayeye hizmet eden şahıslar, rekabet etsin diye değil, bilâkis birbirine yardım etsin ve ağır vazife hafiflesin için toplanmışlardır. Birbirini kıskanmak, haset etmek ve rekabet etmek şöyle dursun, hizmetin daha kolay yürümesine yardım edildiği için, herkes birbirinin varlığından memnun olup, duacı olmalıdır. Bunlar çok güzel hakikatlerdir. Fakat burası imtihan dünyası olduğu için, hiç umulmadık haller hatta yakıcı vefasızlıklar yaşanır ve arzu edilen manevi fetihler ortada kalır. Olan da, ne yazık ki hizmete olur.

asyanur.info      samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap