Anadolu Seyahat Notları

POTANSİYEL GÜCÜ TAM KULLANMAK- 2 (HATIRA YAZILARI- 143)

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi: “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celp etmekle olur. İşte, hapsimizle, nazar-ı dikkat celp olunur, bir ilânat hükmüne geçer. En ziyade muannit ve muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır ve inadı kırılır, tehlikeden kurtulur ve Nurun dershanesi genişlenir.” (Lem’alar s. 265)

Hapis olaylarını bile bir ilânat ve duyuru vasıtası olarak gören Bediüzzaman’ın bu yaklaşımı, bizlere temel bir kriter olmuştur. Hedef Allah’ın rızası dairesinde imana hizmet, her türlü meşrû vasıtalar ise ona araçtır.

Hafta sonu, dâvet üzerine Tokatlı dostlarımızla birlikteydik. Bunlar gibi konular hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Kırk kişiyle dünyaya meydan okuyan ve İslâm dinini zamanla geniş bir dünya coğrafyasında hâkim kılan sahabelerin, potansiyel güçlerini tam olarak ortaya koymalarını örnek almamızın zaruretinden ve düşük kapasiteyle hizmet etmenin vebale sebep olacağından bahsettik. Şahsî olarak Risale-i Nurların okunmasından ve derslere giderken her adam bir adam götürmesinden ve yeni gelenlerin bilgiden ziyade ilgiden hoşlanacağından ve derslerin hoca edasıyla değil, paylaşıma dayalı ve hazırlıklı olarak yapılmasının lüzumundan da bahsettik.

Ziyaret vesilesiyle gittiğimiz Tokat’ta, hem Sefa Radyo-televizyon, hem Kanal-T televizyonunda, Hürriyetçi Demokratlar Birliği yönetiminden bazı dostlarımızla birlikte “İslâmiyet, Demokrasi ve Hürriyet” konusu üzerine programlar yaptık. Bu vesileyle her iki televizyon yönetimlerine şükranlarımızı arz ederken, hem Tokatlı gönül dostlarımıza hem de hürriyet ve demokrasiyi bir sevda haline getiren Birlik mensuplarına başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap