İman ve İbadet

PEYGAMBER SEVGİSİ

Reklam

Allah’ın ihsan ettiği nimetleri insan saymaya kalksa, saymakla bitiremez. Bu dünyada sayısız nimetleri insanlara ihsan eden Cenab-ı Hak, kıyamet sonrasında insanları yoklukta bırakmayıp, yeniden dirilterek ebedi nimetlere müminleri Cennette mazhar edecektir. Elbette sonsuz nimetleri veren bir Zat, sonsuz bir muhabbetle sevilmeye lâyıktır.

Bahsi geçen nihayetsiz nimetlerin vesilesi olan Hazret-i Muhammed’i de (asm), Allah hesabına nihayetsiz bir muhabbetle sevmek icap eder. Çünkü hadis-i kudside “Seni yaratmayacak olsaydım, eflâki yaratmazdım.”buyrulmuştur. Yani Peygamber Efendimiz (asm) yaratılmayacak olsaydı, dünya ve âhiret bütün âlemler yokluk içinde kalacak, biz ve mazhar olduğumuz bütün nimetler dahi vücuda gelmeyecekti. Onun sayesinde biz ve her şey var. O halde Peygamber Efendimiz’i (asm), Allah namına sonsuz bir muhabbetle sevmek lâzımdır. Peygamber Efendimizi (asm) sevmek ise, Ona benzemekle ve sünnet-i seniyesine tâbi olmakla gerçekleşir. Allah’ın muhabbet ve rızasının kazanılması da, en kolay ve en kısa bir tarzda Ona uymakla mümkün olur.

İnsan kalbi, elinde olmadan güzel olan her şeyi sever. Allah namına olmayan bütün sevmeler, bir hançer gibi her an kalbi yaralar. Mecazi olan bu muhabbetleri, iradeyle hakiki sevgiye  dönüştürmek mümkündür. Mesela, dünyanın fâni olan üçüncü yüzündeki fenâ ve zeval damgası görülse, İlâhi isimlere aynalık ve âhirete tarlalık yapan ilk iki yüze muhabbet hissi döndürülse, aşk-ı mecazi, hakiki aşka dönüşür. Leylâ’sı için yollara düşen Mecnun, sevdiğini bulduğu zaman “Ben neyleyeyim Leylâ’yı? Ararken Leylâ’yı, buldum Mevlâ’yı.”dediği örnek, bu hakikate güzel bir misaldir.

Böylece, Allah hesabına dünya ve içindeki varlıklara yönelen sevgi hissi, istikametini bulur ve sahibini rahatlatarak, manevi bir Cennetin lezzetini tattırır. Yunus Emre’nin ifade ettiği gibi “Yaratılanı hoş gördük, Yaratandan ötürü.”anlayışı ile her şeye olumlu bir bakışla yaklaşılır ve hayatın saadeti elde edilir.

Evet, her şey gibi Peygamber Efendimize (asm) olan sevgi de Allah namına olmalı ve nihayetsiz bir muhabbetle sevilmelidir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap