Tefekkür

PANKREAS VE SAFRA KESESİNİN VAZİFELERİ- 2

(Dünden devam)

insan vücudunun en hayati organlarından birisi de karaciğerdir. Karaciğer, dört yüzden fazla iş gören bir kimya fabrikası gibidir. Vücutta dolaşan kan, karaciğerden geçerken süzülür ve yüzlerce işlemden geçer. Safra kesesi veya halk arasında öd kesesi adı verilen ince bir zardan meydana gelen bu kese, karaciğerin salgıladığı muhtelif maddelerin depo edildiği zarif bir organdır.

Kolosistokinin adı verilen bir hormon, kan dolaşımı yoluyla safra kesesine ulaştığında, keseyi çevreleyen kas tabakasının kasılmasına sebep olur. Güçlü kasların kasılmasından meydana gelen basınç, safra kesesinde biriken ve yağları eriten sıvının on iki parmak bağırsağına bir kanalla akmasını sağlar. On iki  parmak bağırsağına safra kanalının bağlı olduğu yerde, sfinkter adı verilen bir kapakçık vardır. Safra sıvısı bağırsağa akarken açılır, diğer zamanlarda kapalı durur. Safra kesesi alınmış insanların kızartma türü yiyecekler yememesi, safra salgısının olmayışındandır.

Pankreas ve safra kesesi dağdaki koyun güden çobanda da, bütün bu anlatılanları öğrenen bir doktorda da bulunur. Fakat, bu hârika organların yaratılışı ve muazzam bir sistem olarak ömür boyu çalışmaları ne tabiatın, ne tesadüfün ve ne de şuursuz sebeplerin işi olamaz. Bu hârika olaylar ve mucizevi organlar, ancak nihayetsiz bir ilim, irade, kudret, hikmet ve rahmet sahibi olan Yüce Allah’ın işi olabilir. Bunun böyle olduğuna da ancak mümin olanlar inanır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

 

Reklam

Yorum Yap