Hayat

ÖZE DÖNÜŞ VE KALİTE

Reklam

Nur Dershaneleri, Risale-i Nur hizmetinin ana çarkını oluşturuyor. O merkezler iyi işletilirse, diğer neşriyat ve sosyal faaliyetlerimiz orantılı olarak inkişaf eder. Nur dershanelerini işletmek ise, hizmet elemanı istihdamı ile mümkün olur. Ashab-ı Suffa’nın bu asırdaki temsilcileri onlardır. Kıyamete kadar bu gelenek devam ettirilmelidir.

Maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi hiç bir şey gözetmeden, sırf Allah’ın rızasını kazanmak maksadıyla yapılan bu hizmetlerin öze dönük ruhunu Bediüzzaman Hazretleri şöyle tarif ediyor: “Risaletü’n-Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil, fakat her halde hakikat-ı İslâmiye içinde cereyan edip gelen esas velâyet ve esas takva ve esas azimet ve esasat-ı sünnet-i seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez.” (Kastamonu Lâhikası s. 98)

Nur Hareketinin özünü ifade eden bu tespitleri fiilen yaşamalı ve korumalıyız.Dünyevileşmenin had safhaya vardığı  günümüzde, dünyevileşmeyi özendirecek her türlü organizasyon ve taklitçiliklerden mutlaka kaçınılmalıdır. Bizi biz yapan ve kimliğimizi teşkil eden değerler her şeyimize yeter. Bazı dindar grupların perişan halleri bize ibret olmalıdır.

Bir kısım sosyal ve siyasi olayları, pencerelerden seyredip içlerine girmeyerek, aslî vazifemize devam etmek gerekiyor. Bu tür sosyal hadiselerin her birisi birer imtihan vesilesidir. Mesleğin siyasi ölçülerine sadâkat sınanmaktadır. Eleğin altına düşmemeye çalışmak lâzımdır. Bediüzzaman’ın dediği gibi “Zaman dahi büyük bir müfessirdir. Kaydını izhar etse itiraz olunmaz.” (Münâzarât)

Asıl hizmet, Nur Risalelerini günlük devamlı bir tarzda okumak ve iman hakikatlerine muhtaç diğer insanlara bire bir muhatap olup yüz yüze tebliğ yapmaktır. Başka türlü hizmette kaliteyi yakalamak mümkün görünmüyor.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap