Anadolu Seyahat Notları

OSMANLILARIN İLK MERKEZİ- 1 (HATIRA YAZILARI-100)

Yapılan dâvet üzerine 01. Haziran 2015 Pazartesi günü, Osmanlı Devletinin ilk merkezi olan Bilecik iline gittik. Fedakâr kardeşlerimizden  Tarkan ile tren garında buluştuktan sonra, yirmi kilometre mesafedeki Söğüt ilçesine geçtik. Burası, Domaniç yaylası ile birlikte Osmanlıların ilk yerleşim yeri idi. Yazın Domaniç Yaylasına çıkan, kış mevsimini Söğüt ilçesinde geçiren bu kahraman insanlar, Asya, Avrupa ve Afrika kıt’alarında toprakları bulunan geniş bir coğrafyaya yayılan muazzam bir devletin temellerini burada attılar.

Orta Asya’dan göç ederek Anadolu topraklarına gelen ve Anadolu Selçuklu Devletiyle Moğolların yaptığı savaşta , Selçuklu Devletine yardım eden ve Oğuzların Kayı Boyuna mensup olan bu bahadır insanları, 1. Alaeddin Keykubat yaptıkları yardıma mükâfat olarak uç beyi sıfatıyla, Ertuğrul gazi liderliğinde Domaniç yaylasına yerleştirdi. Bu sırada 444 çadırdan ibaret küçük bir gruptu. Sonra kışlık olarak Söğüt de onlara verildi. Ertuğrul Gazi çok faziletli, dürüst, cesur ve tecrübeli bir liderdi. Şahane idaresiyle hem halkını koruyup çoğalmasına, hem de civarda fetihler yaparak topraklarını genişletmeye muvaffak oldu. 1281 yılında vefat ettiği zaman 93 yaşındaydı. Oğlu Osman Gaziye yaptığı vasiyetnamesi bir şaheserdir. Bu gün bile devleti ve ülkeyi yönetenlere ışık tutacak ve rehberlik yapacak niteliktedir. Türbesi, Söğüt ilçesindedir. Etrafında Konuralp ve Akçakoca gibi komutanları yatmaktadır. Hepsine Fatihalar okuduk.

Ertuğrul Gazinin vefatıyla yerine geçen oğlu Osman Gazi, Bilecik başta olarak, çevre illere akınlar düzenleyip topraklarını genişletti. Bir gece rüyasında koynuna gökteki ay girdiğini, karnından bir ağaç çıkarak dallarının dünyaya yayıldığını ve altında insanların gölgelendiğini görür. Bu rüyayı, Şeyh Edbali’ye anlattığında, rüyayı tabir eden Şeyh Edebali kızını ona nikâhlar. Bu evlilikten Orhan Gazi dünyaya gelir. Orhan Gazi de tıpkı babası gibi dirayetli bir bey olur ve Bursa’yı fetheder. Osmanlı’nın ilk kadısı, yani hâkimi olan Dursun Fakıh, aynı zamanda Osman Gazi ile de bacanaktır. 1299 yılında okuduğu Cuma hutbesinde Osman Gaziyi han olarak ilân eder. Böylece, Anadolu Selçuklu Devleti dağılıp beyliklere ayrılırken, Osmanlılar da bir devlet olarak istiklâlini kazanmış olur. Yüksek bir tepede bulunan Dursun Fakıh türbesini de ziyaret ederek Fatihalar okuduk.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersi)

Reklam

Yorum Yap