Tefekkür

ÖRÜMCEĞİN YARATILIŞINDAKİ İBRETLER- 2

Reklam

Göklerde ve yerde bulunan bütün ordular ve varlıklar Allah’a ait olduğu gibi, örümcek ordusu dahi Allah’ındır. Allah onunla kâfirler topluluğunu mağlup eder. Nitekim, Kureyş müşrikleri, Medine’ye hicret eden Hazret-i Peygamber (asm) ve Hazret-i Ebubekir’in (r.a.) izlerini bulup takip ederek Sevr Mağarasının önüne kadar geldiler.

Kureyş’in en azılı İslâm düşmanı olan Ümeyye bin Halef ve beraberindekiler biraz eğilip baksalar, mağarada onların olduklarını göreceklerdi. Hazret-i Ebubekir (r.a.) çok telâşlandı. Resülullah’a (asm) bir zarar vermelerinden korkuyordu. Hazret-i Peygamber (asm) ona “Korkma ya Ebubekir! Allah bizimle beraberdir. İki kişinin üçüncüsü Allah olunca ne olacağını sanırsın?” buyurdu. Zaten onlar gelmeden iki güvercin mağaranın kapısında yuva yapıp yumurtlamıştı. Bir örümcek de kalın bir ağ örmüştü. Kureyş’in reisi “Burada öyle bir ağ görüyorum ki, sanki Muhammed  doğmadan örülmüş gibidir. Hem iki güvercin burada yuva yapmış. İçeride insan olsa bu ağ ve kuşlar olur mu?” dedi ve geri döndüler. Allah, onları bir örümcek ile iki güvercine mağlup etti.

Bediüzzaman Hazretleri de örümcekten misal getirir: “İnkılâb-ı siyasi cihetiyle dininden havf eden (korkan) adamın dinde olan hissesi beyt-ül ankebut (örümcek ağı) gibi zayıf düşmüş, cehalettir onu korkutur, taklittir onu telâşa düşürttürür. Zira, itimad-ı nefsin fıkdanı (öz güven yokluğu) ve aczin vücudu cihetiyle, saadetini yalnız hükümetin cebinden zannettiğinden, kalbini, aklını da hükümetin kesesinden tahayyül eder, korkar.” (Münâzarât s. 46)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap